okokok/home/xaylap88minh/domains/xaylap88.vn/public_htmlokokok Dự án cao tốc nội bài- lào cai - Xây lắp 88

Dự án cao tốc nội bài- lào cai

Đường cao tốc nội bài .lào cai .gói 5. Keangnam yên bái ( hạng mục : thoát nước .thủy lợi)

Một số hình ảnh của công trình thi công:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *