Dự án công ty Sr tech

Sau khi đã hoàn thành phân xưởng 1-2-3 của công dự SR- TECH

Công ty xây dưng và thương mại 88 tiếp tục triển khai dự án nhà xường 4, kế hoạch thi công vào tháng 8 năm 2018, dự kiến bàn giao cuối tháng 9 năm 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.