GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88

Địa chỉ: Thôn Thành Công, Chấn Hưng , Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (+84)2113.848.688

Email:          nvm88@gmail.com

Người đại diện: Ông NGUYỄN VĂN MINH

Pháp nhân:

Giấy đăng ký kinh doanh số: 2500500212

Do sở kế hoạch đầu tư cấp. Ngày đăng ký: ngày 25 tháng 4 năm 2013

Vốn đăng kí: 6.000.000.000 đồng

Các hoạt động chính:

– Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp.

– Sản xuất lắp dựng khung nhà thép tiền chế.

– Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

– San lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhân lực:

– Cán bộ kĩ thuật, kĩ sư và các bộ phận khác: 16 người.

– Công nhân lành nghề và lao động phổ thông: 120 người.