Nhà máy BC SYSTEM

Dự án nhà máy BC SYSTEM tại khu công nghiệp Bắc Ninh

Dự án được khởi công vào tháng 11 năm 2017 và được thi công một cách nhanh chóng đến tháng 1 năm 2018 Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Thương Mại 88 đã bàn giao xong cho khách hàng.

 Dưới đây là một vài hình ảnh của dự án xây dựng nhà máy BC SYSTEM:

 

   

Leave a Reply

Your email address will not be published.