Thầu phụ của posco 3 ,tại dự án Formosa Hà Tĩnh

Gia công thép và thoát nước cho dự án Formosa tại Hà Tĩnh

Dưới đây là một số hình ảnh về công trình thi công:

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.